Vervolg 1BOOM -project 2019 , GAAT DOOR! 

Nu al kan vastgesteld worden dat het vervolg traject van het 1BOOM project dit najaar door gaat.  

De inschrijvingen lopen inmiddels en er zijn al een aantal deelnemers woordoor we nu al vast kunnen stellen dat het vervolg van het  1BOOM project dit najaar 2019 door zal gaan.  Voor iedereen zou het beter zijn als er een nog een aantal deelnemers zichzelf zouden melden. Dan kunnen we flexibeler werken en dat is prettig voor iedereen. 

Ook mensen die aan het 1ste traject hebben meegedaan kunnen zichzelf inschrijven voor een vervolg.  Natuurlijk kunnen deze mensen als men dat wil ook in een ander houtsoort gaan werken. Dit kan men dan van te voren overleggen.

Opgeven via de site  http://www.workshop-express.nl of direct een mail te sturen naar  mjmm-schepers@hetnet.nl

______________________________________________________________________________________________________________

30 juni 2019 De houtmanifestatie 'de 2 levens van hout' in het Nationale Bomenmuseum te Doorn

Dit speciaal voor de mensen die de smaak van het vormgeven in hout te pakken hebben,

zie voor meer informatie de site http://www.tweelevensvanhout.nl/index.html

  
 2 levens van hout
 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vervolg 1BOOM project 

In het najaar van 2019 zal er een vervolg cursus traject verzorgd worden. Er zal dan weer gewerkt worden met het hout van de kastanjeboom die in de kasteeltuin gestaan heeft. 

Bij voldoende deelnemers starten we in de maand september of oktober van 2019. de cursus duur is 10 dagdelen. De cursus zal verzorgd gaan worden in de workshopruimte van het MKC. De cursus is voor iedereen toegankelijk vanaf 16 jaar, beeldhouw ervaring is zeker niet vereist.  Opgeven kan nu al door een mail te sturen naar http://www.workshop-express.nl/contact/ of een mail te sturen naar mjmm-schepers@hetnet.nl

___________________________________________________________________

Kunstproject Kastanjeboom Kasteeltuin 2018  / 2019 / 2020

 

Een van de markante bomen bij het kasteel heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt. De boom zomaar kappen en verschredderen of verstoken gaat vele Montfoorters aan het hart. Immers de plaats waar de boom staat is voor vele Montfoorters een dierbare plek, een plek waar vele herinneringen aan kleven die direct met de boom te maken hebben.

Daarom is het idee ontstaan om iets met het hout van de boom te doen zodat de boom nog lang door zal leven in de herinnering van velen.

Wat gaat er dan wel mee gebeuren?

Het idee is ontstaan om de boom op te delen in stukken hout. Montfoorters kunnen dan onder leiding van Maarten Schepers van workshop-express een cursus krijgen ‘beeldhouwen in hout’ de cursus zal, per deelnemer, 10 dagdelen in beslag nemen. Na 10 dagdelen ( of 5 dagen) hebben de deelnemers het stuk hout van de kastanjeboom omgevormd tot een beeld.  Als de laatste deelnemer zijn/haar beeld af heeft kunnen alle beelden die dan ontstaan zijn tentoongesteld worden en bezichtigd worden door iedereen die er kennis van wil nemen.  

Op die manier krijgt de oude boom een volwaardig tweede leven.

De deelnemers krijgen een stukhout met een echtheidscertificaat van de Kanstanjeboom van het Kasteelplein

De cursus zal  €250,00 p/p (ipv €300,00) gaan kosten. Het maximale aantal deelnemers is 10 personen zodat er voldoende aandacht is om de mensen te begeleiden.

Vooraanvang van de cursus is er een GRATIS introductie les.

Meer informatie en aanmelden:                                       Maarten Schepers

                         MKC Montfoort Klaverpad 6

                        GSM   06 53 97 66 39

                        www.workshop-express.nl

                        mjmm-schepers@hetnet.nl

 

We starten 9 oktober met 25 deelnemers daarmee zijn 3 groepen gevuld. En is de inschrijving voor deze periode gestopt

Nieuwe deelnemers kunnen zich nog wel  aanmelden. Als er 8 tot 10 personen zich voor de 2de ronde zich aanmelden dan starten we daarme ergens half februari begin maart.

 

 

 

 

 

Inloggen