Het Montfoorts Kunstenaars Collectief (MKC)

Het Montfoorts Kunstenaars Collectief is in 1989 opgericht door enkele leerlingen van de Utrechtse beeldhouwer Jan van Luijn, die na de Utrechtse Academie Artibus met elkaar door wilden gaan.
Initiatiefnemer was de in Montfoort wonende Hans Kuntz die de gemeente bereid vond een oud schoolgebouw ter beschikking te stellen als atelierruimte. Doel was elkaar te kunnen blijven ontmoeten, elkaar te inspireren en vooral het vak van beeldhouwen onder de bezielende leiding van Jan van Luijn verder te leren beheersen. Men wilde elkaar en nieuwe leden de ruimte bieden voor het ontwikkelen van een eigen beroepspraktijk of voor het uitoefenen van amateurkunst.

Het collectief bestaat uit enkele beroepsmatig werkzame kunstenaars en een aantal leden die zich puur uit liefhebberij bezig houden met kunst. Deze combimatie heeft geleid tot een vruchtbare wisselwerking.  Naast het feit dat men elkaar stimuleert in de individuele uitoefening van de kunst, is op deze wijze voor alle leden atelierruimte betaalbaar.

Enkele opdrachten voor beeldhouwwerken in de publieke ruimte maakten het mogelijk om in 1996 een atelier in eigen beheer te laten bouwen. Daar werken nu zo'n 19 beeldhouwers en schilders, afkomstig uit Montfoort en de directe omgeving van de regio Utrecht. Er wordt gewerkt naar model, zowel tekenen als boetseren. Daarnaast werkt iedereen vrij, figuratief of abstract.
De kunstenaars exposeren regelmatig in het landelijke circuit van galeries en beeldentuinen. De leden tonen hun werk ook op de jaarlijkse exposities van het MKC. 
Bent u geïnteresseerd in het MKC, neem dan contact op.
U bent op afspraak altijd welkom in ons atelier in het buitengebied van Blokland, gevestigd aan het Klaverpad 6, 3417 LH in Montfoort.